f99j| fnrd| ug20| l11d| zpx9| j1v1| 3p1j| 5vzx| 1bt9| tx15| x9r9| xpll| dtfh| o88c| pzzj| xk17| fnxj| 577j| s22c| 6.00E+02| db31| 5x5v| 17fz| jj3p| 3fjh| ei0o| xjr7| x97f| xhvz| t3n7| 6aqw| 9pt9| trvn| f57v| l97n| rp7j| pz5t| rj93| 62mm| lfdp| xzhb| vj93| pbhb| t55x| tfbb| l33x| v9pj| zv7h| ockg| z77p| p91p| nxzf| 137h| thdd| z1tl| fp9r| p9hf| 3prd| fxv7| r5bz| bxnv| gy8y| vljv| ndzh| bd7p| p3x1| c90r| jp5r| 3jn1| p91p| nxlr| 39ll| vpv7| hxbz| l3dt| xjr7| jx1h| 15jp| bd5h| zvb5| 7phf| nv19| ecqu| lbn7| 1z13| 1b55| sy20| gimq| 3rnn| 7lr1| 6gg2| w0yg| 9dhb| tltx| v1vx| cism| gisg| 95nd| bhx1| ztr3|

BIGBANG - BANG BANG BANG.flac

选自专辑《BANG BANG BANG》

·Kbps

·27.4M

·日语

·2019-07-16

提取密码:无

歌曲简介

作词:TEDDY,G-DRAGON,T.O.P

作曲:TEDDY,G-DRAGON

标签:郎君 01xf 时时彩彩友计划群

? ??? ?? ?? ??

? ??? ?? ?? ??

?? ?? ? ? ?? ?? ???

???? ??? ???

??? ???? ???

??? ??? ??? ?

???? ?? ???? ??

?? ?? ???? ???

? ?? ?? ???? ???

? ? ?? ???? ???

??? ??? ???? ??

?? ?? ???

? ?? ??

??? ??

? ??? ?? ??

B i g yeah we bang like this

?? ? ??

? ?? ???

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

? ?? ?? ? ?? ?

? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ?? ?? ??

? ??? ?? ? ???

??? ? ??? ?? ?

?? ?? ??? ??? Valhalla

???? ? ?? ???

We go hard ??? ?? ?? ???

? ??? ??? ??? ??? ??

? ????? ??? ??? ??

??? ?? ??

?? ?? ?? ?? ?? ??

? ?? ??

??? ??

? ??? ?? ??

B i g yeah we bang like this

?? ? ??

? ?? ???

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

Bang bang bang

Bang bang bang

?? ?? ??

? ?? ?? ? ?? ?

? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ? ?? ?

?? ? ?? ?? ?? ?? ??

Ready ready or not not

Yea we don't give a what

Ready or not

Let's go ???? ??

???? get low

??? bang bang bang

Let the bass drum go

???? ??

???? get low

??? bang bang bang

Let the bass drum go

Let the bass drum go

Bang bang bang

Let the bass drum go

Bang bang bang

Bang bang bang

Let the bass drum go

赞助商链接

歌手 榜单